• Aktiviteter i dagligdagen

  Vi laver mange forskellige dagligdagsaktiviteter som fx avislæsning, puslespil, bagning, opvask og ser gamle film. Vi synger, og når foråret begynder, synger vi morgensang i haven. Vi går på små haveture i vores egen have. Samvær, nærvær og små glade stunder fylder meget i dagligdagen og er ting, vi nyder og prioriterer.

  Af lidt større arrangementer kan nævnes erindringsdans samt sang og musik én gang om måneden. Til disse arrangementer er pårørende velkomne til at deltage.

  Vi kører til gudstjeneste i Kirke Værløsekirke én gang månedligt.

  Vi har dagligt hund på besøg til stor glæde for beboerne.

 • Afholdelse af arrangementer

  Skal du holde er mindre arrangement som fx en rund fødselsdag, er du velkommen til at holde de på Solbjerghaven. Der er også mulighed for at vores mødelokale. Det forventes, at du selv sørger for forplejningen og efterfølgende oprydning. Snak med medarbejderne om, hvordan det kan planlægges – gerne i god tid.

 • Overnatning

  Det er desværre ikke muligt at tilbyde overnatning til gæster. Hvis det drejer sig om "den sidste tid", og der er et ønske om at være til stede, finder vi naturligvis en løsning. 

Del: