• Praktisk omsætning af vores værdier

  Mål og værdier omsat til handlinger

  Det betyder, at vi på Solbjerghaven:

  Skaber et trygt, overskueligt og genkendeligt miljø omkring den demente
  - begrænser antallet af personale i hjemmet
  - arbejder med primær pleje og kontaktpersoner
  - dagligdagen er bygget op om vaner og rutiner

  • Anser ”dagen i dag” som udgangspunktet for plejen, omsorgen, aktivitet og behandlings tilbud
  - dagene er forskellige, man ved aldrig, hvordan situationen udvikler sig
  - det er vigtigt at være nærværende og ”tilstede”
  - det er nuet, der tæller
  - de tværfaglige tiltag tilrettelægges ud fra en helhedsvurdering

  • Anvender arbejdsmetoder af social, pædagogisk og psykologisk karakter
  - borgeren inddrages i hverdagslivet og de faste gøremål
  - samvær og det sociale fællesskab er højt prioriteret
  - der bruges både verbal og nonverbal kommunikation
  - der arbejdes med motivation frem for konfrontation

  • Omsætter holdningsmæssige strategier som respekt, værdighed, tryghed, tålmodighed og kærlig omsorg til handling
  - den daglige omgangsform er præget af dialog
  - borgerens ressourcer styrkes gennem succesoplevelser
  - der tages udgangspunkt i det enkelte menneske

 • Relation til beboerne

  Individualitet, respekt og værdighed er fokusområder i vores dagligdag.
  Vi inddrager beboerne i hverdagslivet og de faste gøremål.
  Beboernes ressourcer styrkes gennem succesoplevelser og der tages udgangspunkt i det enkelte menneske.
  Samvær og det sociale fællesskab er højt prioriteret, og den daglige omgangsform er præget af dialog. Der arbejdes med motivation frem for konfrontation og fokus holdes på det, beboeren kan, og i mindre grad på det, der er gået tabt.
  Vi arbejder med primær pleje og kontaktpersoner.
  Arbejdsmetoderne er af social, pædagogisk og psykologisk karakter. 

Værdighedspolitik og handleplaner

Byrådet i Furesø Kommune har i november 2022 vedtaget en ny Værdighedspolitik for Furesø Kommune.

Demenshandlingsplan

Mange mennesker og familier lever med demenssygdomme tæt på. I Furesø Kommune har vi kigget grundigt på, hvordan vi samarbejder med og støtter disse f…

Sundhedsfremme

Nedenfor finder du blandt andet link til sundhedsprofilen, som omhandler borgernes fysiske, psykiske og sociale sundhed.

Del: