Dagligdagen

Den fornemmeste opgave på Solbjerghaven er at skabe et trygt, overskueligt og roligt hverdags miljø, hvor borgerne gives optimale muligheder for at udnytte egne ressourcer og deltage i dagligdagen efter evne. Alle opgaver, det være sig fra opvask, blomstervanding, madtilberedning, mini indkøb, tøjvask, daglige pleje og omsorgsopgaver, medicin, en gå tur til pleje /omsorg ved livets afslutning, varetages af det faste personale.

 • Dagens gang

  Dagens gang på Solbjerghaven varierer meget, da hverdagen afhænger af borgernes individuelle behov og ønsker. 

  Vi anser dagen i dag, som udgangspunktet for plejen, omsorgen, aktiviteter og behandlingstilbud. 

  - dagene er forskellige, man ved aldrig, hvordan situationen udvikler sig

  - det er vigtigt at være nærværende og tilstede , det er nuet, der tæller

  - de tværfaglige tiltag tilrettelægges ud fra en helhedsvurdering

 • Aktiviteter

  På Solbjerghaven har vi daglige aktiviteter, som er målrettet beboernes behov og ønsker den pågældende dag. 

  Aktiviteter kan fx være at læse et ugeblad eller en avis sammen, lægge et puslespil, kigge i et fotoalbum, bagning og sidde i stilhed og holde i hånden. 

  Vi har en sansehave, som vi kan gå en tur i med de beboere, der har lyst. 

  Hver 14. dag har vi erindringsdans, hvor pårørende er velkomne til at deltage. 

  Vi hører musik og synger, når lejligheden byder sig. En gang om måneden har vi sang og musik, hvor pårørende er velkomne til at deltage. 

  Vi kører også til gudstjeneste og drikker kirkekaffe ca. en gang om måneden. 

 • Måltider

  Dagens måltider serveres i nedenstående tidsrum: 

  Morgenmad fra kl. 8-10

  Frokost fra kl. 12-13, herefter hviletid til kl. 14

  Aftensmad fra kl. 18-19

  Vi lægger meget vægt på at skabe ro i måltiderne for beboerne. Det betyder, at vi henstiller til, at besøg lægges udenfor overstående tidsrum. 

  Smørrebrød og varm mad leveres fra Ryetbo Køkken. 

 • Framelding af måltider

  Hvis du/dine pårørende har aftalt, at I skal i byen, på weekend eller på ferie, vil vi bede om, at I giver besked, så vi kan afmelde måltiderne de dage, du ikke er på Solbjerghaven.

  For at du kan få refusion for måltiderne, skal vi vide det mindst tre hverdage i forvejen.

 • Træning

  Beboerne har mulighed for at deltage i holdtræning sammen med en fysioterapeut. Desuden yder fysioterapeuten genoptræning ud fra genoptræningsplan efter hospitalsophold.

  Modtager beboeren ved indflytning vedligeholdende fysioterapi, overtages dette ikke af plejehjemmets fysioterapeut. Beboeren fortsætter med den fysioterapeut, man allerede har. 

  Personalet tager på individuelle gåture efter ønske og behov. 

  Disse aktiviteter afhænger af den enkelte beboers behov og ønsker samt en faglig vurdering fra vores personale. 

 • Årets gang - aktiviteter

  Der er over året faste traditioner på Solbjerghaven. 

  Der afholdes nedenstående arrangementer:

  • Påskefrokost, hvor vi spiser traditionel påskefrokost. 
  • Sct. Hans, hvor vi griller i haven. 
  • Solbjerghavens fødselsdag i august med stort kagebord, hvor pårørende bliver inviteret.
  • Julefrokost i december med traditionel julemad, hvor pårørende også bliver inviteret. 
Del: