At være ny
 • Livshistorie

  Umiddelbart efter din indflytning på Solbjerghaven vil vi gerne vide noget mere om dig, så vi i samarbejde kan lave din "Livshistorie - Her er mit liv".

  Grunden til at vi gerne vil lave din "livshistorie" er, at vi bruger denne viden i dagligdagen til fx at vurdere, hvilke aktiviteter, som passer bedst til dig, hvilke andre beboere, du har noget til fælles med og hermed yde den bedste omsorg og pleje for dig.  

  I din "livshistorie" vil bl.a. indgå noget om din familie, din barndom, skolegang, arbejde, interesser, rejser, musik mv.

 • Personcentreret omsorg

  På plejehjemmene i Furesø kommune arbejder alle med en personcentreret tilgang, der tager udgangspunkt i Tom Kitwoods socialpsykologiske teori om menneskers universelle psykologiske behov, som vi alle sigter mod at få opfyldt. Udgangspunktet er, at den måde, vi agerer og handler på i vores møde med andre mennesker, er grundlæggende styret af en stræben efter at få opfyldt disse universelle behov.

  Derfor har medarbejderne på plejehjemmene i Furesø kommune modtaget særlig undervisning og praktisk læring i brugen af personcentret omsorg. Her er fokus på hver enkeltes ressourcer, personlighed, helbred, livshistorie og relationer for at finde socialpædagogiske virkemidler, når adfærden ændres.

 • Religion

  Hvis du er troende, er det en god idé, at vi ved, hvad du tror på, så vi kan støtte dig i dette samt evt. hjælpe dig, hvis din tro fordrer noget særligt.

   

Del: