• Helbredstillæg

    Er du pensionist og har helbredsudgifter, kan du søge om helbredstillæg på borger.dk. 

  • Økonomi

    Ved indflytning har du mulighed for at indgå aftale om, hvilke ydelser, du vil købe, f.eks. mad, linnedservice, vask m.m. Hvis du ikke ønsker at købe serviceydelserne, skal du selv eller dine pårørende indkøbe artikler, tilberede mad, vaske tøj m.m..

    Du får udleveret oplysninger om servicepakken ved indflytningssamtalen. Du kan også læse mere om servicepakken her.

    Opkrævning af serviceydelser sker forud for en måned. Opkrævningen kan med fordel tilmeldes Betalings Service. Hvis Betalings Service ønskes, kan vi være behjælpelige med udfyldelse af fuldmagt, som du får udleveret af personalet.

Del: