• Valg

  Ved valg eller folkeafstemning i Danmark, får du mulighed for at afgive din stemme. Vi sikrer, at der  kommer valgtilforordnede, som gennemfører valget for de beboere, der ønsker at afgive deres stemme.

 • Vitterlighedsvidner

  Medarbejderne må ikke være behjælpelige med at være vitterlighedsvidner. Hvis du eller dine pårørende har brug for vitterlighedsvidner ved underskrift af diverse dokumenter, må I f.eks. henvende jer til en advokat, eller få pårørendes eller venners hjælp. 

 • Klageadgang

  Klagemuligheder: 

  Hvis der er forhold, du er utilfreds med, eller emner, du ønsker at drøfte, bør du først kontakte lederen på Solbjerghaven og aftale en samtale. Har du efter den samtale brug for yderligere drøftelse, kan du kontakte områdelederen for plejehjemmene og aftale tidspunkt til en ny samtale. Giver ingen af samtalerne det ønskede resultat, har du mulighed for at kontakte centerchefen for i Center for Sundhed og Seniorliv i Furesø Kommune. Centerchef i Center for Sundhed og Seniorliv.

  Klage over sygeplejefaglig behandling:

  Vil du er utilfreds med den sygeplejefaglige behandling, skal du henvende dig til Styrelsen for Patientsikkerhed og lave en indberetning til dem. De modtager klagen og foretager en vurdering. 

  Indberetning af hændelser:

  Pårørende har en mulighed for at indrapportere hændelser via Dansk Patient Sikkerhedsbase: http://www.dpsd.dk/.

 • Værgemål

  Hvis man ikke kan tage vare på sine økonomiske og personlige forhold, kan man komme under værgemål. Læs mere om værgemål på borger.dk.

Samtykke til at dele oplysninger

Når du flytter på plejehjem, kan det være en fordel, at personalet kan dele oplysninger om dig med dine pårørende, hvis du fx har brug for behandling hos læge. Personalet på plejehjemmet har tavshedspligt om alt, de måtte vide om dig, og de kan derfor ikke uden dit samtykke dele personlige oplysninger om dig med andre. Hvis du ønsker at give dit samtykke til, at personalet på plejehjemmet kan dele oplysninger om dig med dine pårørende, kan du gøre det mundtligt eller skriftligt. Samtykket registreres i din omsorgsjournal, så personalet kan se det. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Samtykke til billeder

På plejehjemmet tager vi ind i mellem billeder fra hverdagen eller fra særlige begivenheder. Vi vil gerne kunne bruge nogle af billederne for eksempel til nyhedsbreve eller på informationsmateriale, men vi bruger naturligvis kun billeder af dig, hvis du kan give dit samtykke til det.

Samtykke til undersøgelse og behandling

Før vi iværksætter en sundhedsfaglig undersøgelse eller behandling, spørger vi altid beboeren om samtykke til det. I den forbindelse oplyser vi om eventuelle bivirkninger og komplikationer, sådan at samtykket gives på et informeret grundlag. Hvis beboeren på grund af en varig psykisk funktionsnedsættelse (for eksempel demens eller hjerneskade) ikke selv er i stand til at samtykke til undersøgelsen eller behandlingen, kontakter vi beboerens nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtig for at få et informeret samtykke. For borgere, som efter en lægelig vurdering varigt er ude af stand til give et informeret samtykke, kan de pårørende give et generelt samtykke på forhånd til mindre undersøgelser og behandlinger. Et generelt samtykke kan gælde for op til ni måneder ad gangen.

Del: